Avukat Mesleği Fiyatları

Avukat mesleği fiyatları, dava içeriklerine göre değişkenlik gösteren maliyetler içermektedir. Bu fiyatlar 2021 yılında İstanbul Barosu tarafından da yayımlanmıştır. Bu bildiri dava türlerine göre avukatlar için ödenecek asgari tutarları içermektedir. Sulh mahkemeleri, asliye mahkemeleri, aile mahkemeleri, ceza mahkemeleri, tüketici ve icra mahkemeleri, iş mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri gibi ana başlıklar altında ele alınan bu duruşmalar […]

user

Avukat mesleği fiyatları, dava içeriklerine göre değişkenlik gösteren maliyetler içermektedir. Bu fiyatlar 2021 yılında İstanbul Barosu tarafından da yayımlanmıştır. Bu bildiri dava türlerine göre avukatlar için ödenecek asgari tutarları içermektedir. Sulh mahkemeleri, asliye mahkemeleri, aile mahkemeleri, ceza mahkemeleri, tüketici ve icra mahkemeleri, iş mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri gibi ana başlıklar altında ele alınan bu duruşmalar için belirlenen fiyatlandırmalar oldukça geniş bir aralıkta değişkenlik göstermektedir. Bu ücret tarifeleri özel hukuk danışmanlık bürolarında belirlenen asgari tutarın üzerinde olabilmektedir. Ancak bu ücretler belirlenen asgari tutarın üzerinde olabileceği gibi, tutarın altında olması yasalar tarafından yasaklanmıştır.

avukat mesleği fiyatları

Avukat Mesleği Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Avukat mesleği fiyatları asgari sınırı her yıl İstanbul Barosu tarafından açıklanarak belirlenir. Buna göre dava için başvuran müvekkil ile avukat arasında asgari ücret tarifesinden az olmayacak ve dava için belirlenen değerin %25’ini aşmayacak şekilde bir fiyat sözleşmesi yapılır. Ücretsiz bir dava anlaşması durumu olduğunda ise bu durum mutlaka baro yönetim kuruluna bildirilir. Anlaşılan fiyata tabi olan uygulamalar dava-cevap dilekçesi, itiraz-temyiz dilekçesi gibi başlangıç adımlarını içerir. Dava seyri üst yargı mercilerine yöneldiğinde ise avukat müvekkil arasında yeni bir fiyat anlaşması yapılır. Davanın kaybı, müvekkil tarafından vazgeçilen dava, avukatın görevden alınması verilecek olan ücretin iadesini gerektiren sebeplerden değildir.

Avukatlık Ücreti Ödenmezse Ne Olur?

Kazanılan bir dava sonrası ücret ödenmesi ne kadar zorunlu ise kaybedilmiş bir davanın ücretinin ödenmesi de zorunlu bir adımdır. Avukat mesleği fiyatları kaybedilen bazı davalarda ödenmek istenmeyebilir. Ancak bu durumda avukat müvekkiline dava açarak kendi hakkının talebini sağlar. Avukat kendi vermiş olduğu hizmet hakkının ödenmemiş olması sebebiyle açtığı davada ödeme işleminin gecikiş süresine bağlı olarak değişen faiz oranı ile fiyat karşılığını talep eder. Bunun sonucunda da yapılan savunmaya karşılık müvekkilin ödemeyi gerçekleştirmesine karar verilir. Bazı durumlarda kazanılan davanın durumuna göre avukata ödenen ücret, davayı kaybeden taraf tarafından ödeneceğinden ücret iadesi gerçekleşmiş gibi sayılır. Bu gibi durumlarda taraflar arasında belirlenen anlaşmaya göre dava masrafları ve ödenen ücretin iadesi kazanan tarafa sağlanmış olur.

Avukatlık Maaşları

Üniversite sınavlarında 4 yıllık bir Hukuk Fakültesi’ne yerleşip, 4 yılın sonunda bitirilen fakültelerin sonucunda avukatlık stajına hak kazanılmaktadır. Yaklaşık 1 yıl süren avukatlık stajında kurumun veya büronun belirlediği avukat mesleği fiyatları tablosu 2500-3500 TL arasında değişmektedir. Bu miktar kurumun veya büronun belirlediği ölçülerde ödenmektedir. Her kurumda standart bir ödeme planı söz konusu değildir. Stajın sonunda sektörde avukat olarak çalışmaya başlandığında alınan ücret ise 7000-8000 TL olarak belirlenmiştir. Sabit ödeme olarak verilen bu miktara ek olarak alınan davalarla birlikte müvekkille yapılan anlaşmalar sonrası alınan ücretler bu gelire ek sayılır. Meslekte kazanılan kıdem arttıkça davalar için belirlenen ödeme alım planlarında da artış görülmektedir.