Bay ve Bayan Kuaför Fiyatları 

Bay ve bayan kuaför fiyatları kuaför açmayı düşünen girişimciler için oldukça önemlidir. Bay ve bayan kuaförü açmayı planlayan girişimciler öncelikle gerçekleştirilmesi gereken şartları eksiksiz yerine getirmelidir. Daha sonraysa kuaför işletmesi toplumun hizmetine açılabilmektedir. Bugün bay ve bayan kuaförü açmayı planlayan bireyler öncelikle ikametgâh, 2 tane fotoğraf, yapıların kullanılmasına dair izin belgesi de almalıdır.  İşletme olarak […]

user

Bay ve bayan kuaför fiyatları kuaför açmayı düşünen girişimciler için oldukça önemlidir. Bay ve bayan kuaförü açmayı planlayan girişimciler öncelikle gerçekleştirilmesi gereken şartları eksiksiz yerine getirmelidir. Daha sonraysa kuaför işletmesi toplumun hizmetine açılabilmektedir. Bugün bay ve bayan kuaförü açmayı planlayan bireyler öncelikle ikametgâh, 2 tane fotoğraf, yapıların kullanılmasına dair izin belgesi de almalıdır.  İşletme olarak kullanılacak olan mülkün tapusu ya da kira kontratının Noter tasdikli bir örneği, bayan ve bay kuaförü açmayı planlayan bireylerin vergi levhası özellikle işletmenin açılması için istenilen belgelerin bazılarıdır. Ayrıca bayan veya bay kuaförü açmayı planlayan girişimcilerin bulundukları bölgenin esnaf ve ticaret odası onaylı kayıt belgesini de bulundurmaları önemli bir ihtiyaçtır.

Bay ve Bayan Kuaför Açma Şartları

Bay ve Bayan Kuaför fiyatları kendileri tarafından temin eden girişimciler daha sonra bu işletmenin açılması için kuaförlük ustalık belgesinin edilmelidir. Bu belge işletme açılmadan önce edilmelidir Bu belgenin olmaması durumunda işletme açılamamaktadır. Daha sonra ise sigorta ya da Bağ-Kur’a kayıt olunmalıdır. Bu kayıt belgesi işletmenin oluşturulması için önemli bir gerekliliktir. İşletmelerin açılabilmesi için önemli ihtiyaçlardan bazılarıysa çöp konteyneri, su, elektrik aboneliği, sayaçları yangın önlemlerinin alınması, esnaflığın gerçekleşmesi istendiği için emniyet amirliğine gerekli bildirimlerin yapılması, Ticaret Sicili için gazeteye verilen sicilin fotokopisi, imza sirküleri ayrıca savcılıktan yeni alınmış ve temiz bir sicil kaydının bulunduğunu gösteren sabıka kaydı bulundurulmalıdır. Bu evraklar Bay ve Bayan Kuaför Salonu’nun işletmeye açılması için hazırlanarak kuaförlüğün açılacağı belediyeye teslim edilmesi gerekmektedir. İşletme sahipleri böylelikle tüm evrak sorumluluklarını yerine getirerek işletmeyi açmaya hak kazanmaktadır. Öte yandan işletme sahibinin bulunduğu mekan için kiralama ya da satın alma, gerekli malzemeleri tedarik etme, personel çalıştırma gibi giderleri de bulunmaktadır.

İhtiyaçlara ek olarak bayan ve bay kuaförü açmayı planlayan girişimcilerin ayrı ayrı gerçekleştirmesi gereken özel kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlerde berberleri en az 30 metrekarelik bir alan tedarik etmesi de yer almaktadır. Bayan kuaföründe ise bu rakam 75 metre kareye çıkmaktadır. Ayrıca bu alanda bir tuvalet bulunmalıdır.  Çalıştırılacak personel için ya da girişimci tarafından sahip olması gereken bir ustalık belgesi bulunmalıdır. Kuaför salonunda kullanılacak olan malzemelerin sürekli dezenfekte edilebilmesi için gereken bazı dezenfekte gereçleri de vardır.  İşletmenin sahibi tek kullanımlık kan taşı da bulundurmak zorundadır. Aynı zamanda teknik anlamda gelişmiş bir işletme krokisinin çizilmesi ve bu krokinin yapısına uyulması da önemli zorunluluklar arasındadır. Bu giderlerin tümü işletmeyi açmayı planlayan girişimci tarafından karşılanmaktadır.

Bay ve Bayan Kuaför Fiyatları

Bay ve bayan kuaför fiyatları tüm gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında ancak netleşebilmektedir. Bu rakam 50 bin ila 250 bin arasında değişebilmektedir. Fiyatlar il, ilçe, bölge, alan, personel sayısı, malzeme potansiyeli gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.