Besiciler Fiyatları

Besiciler fiyatları ve yaptıkları işe göre sınıflandırılabilirler. Kısaca besici, hayvanların tüketime uygun hale gelene kadar bakılması, doğru yemlenerek kilo artışını sağlaması ile hayvandan alınan verimin artırılmasını sağlayan kişidir. Besi kelime anlamı olarak yaşatmak, güçlendirmek için gerekli besinleri yedirip içirmek anlamına gelmektedir. Besici hayvanı besleyip bakar verimli hale geldiğinde satar. Hayvan alınan kurum tarafından ya da […]

user

Besiciler fiyatları ve yaptıkları işe göre sınıflandırılabilirler. Kısaca besici, hayvanların tüketime uygun hale gelene kadar bakılması, doğru yemlenerek kilo artışını sağlaması ile hayvandan alınan verimin artırılmasını sağlayan kişidir. Besi kelime anlamı olarak yaşatmak, güçlendirmek için gerekli besinleri yedirip içirmek anlamına gelmektedir. Besici hayvanı besleyip bakar verimli hale geldiğinde satar. Hayvan alınan kurum tarafından ya da kişi tarafından kesilerek et olarak satılır. İşlem süreci bu şekilde ilerlemektedir. Hayvana bilinçli olarak verilen yemin hem uygun fiyatlı hem de hayvana yarar sağlaması, hayvandan alınan kaliteli et oranını artırmaktadır. Besicilikte en önemli noktalar besiye çekilen hayvanın ırkı, cinsi, yaşı, ağırlığı ve sağlık durumudur. Besiye çekilen hayvandan verim alınması adına bu önemli noktalara dikkat edilmelidir. Aksi takdirde hayvanın sağlık durumu iyi değilse, yaşlıysa veya besiye çekilmesine engel herhangi bir durumu varsa bu durumda hem hayvan açısından farklı sonuçlar doğurabilir hem de besici boşuna zaman ve para kaybetmiş olur. Bilinçsiz şekilde yapılan besicilik yeterli ürün kalitesi sağlanamaması gibi sorunlara yol açar. Bu yüzden besiciliği, bilinçli ve bu iş için yeterli bilgiye sahip kişilerin yapması gerekmektedir.

Ülkemizde besicilik çok önemli bir yerdedir. Hayvancılıkla birlikte gelişen besicilik ülke ekonomisinde önemli bir role sahiptir. Sektörde hayvancılıkla birlikte besicilikte istihdam olanağı sağlamaktadır. Toplumun sağlıklı ve uygun fiyatlarla kalite beslenmesi için besicilik önem taşımaktadır. Eskiden köylerde herkesin maddi gücünün yettiği kadarıyla hayvancılık yapması, bu işi yapan kişilerin daha çok kendilerine maddi anlamda kazanç sağlaması demekti. Günümüzde ülke nüfusunun artmasıyla birlikte et tüketme ihtiyacının da artması elbette besicilik sektörünün de gelişmesini sağlamıştır.

Besiciliğin en önemli katkısı üretime olan katkısıdır. Düşük maliyetli yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen etin kalitesi ve miktarının fazla olması gelir etkisidir. Diğer yandan besiye çekilen hayvanların gübre üretimiyle de toprak kalitesini artırır.

Besicilik Fiyatları

Besicilik fiyatları, besiyi yapan kişinin hayvanları beslediği yeme, bakımlarını nasıl yaptığına, besi işlemini gerçekleştirdiği yere, besicilik yaptığı yerin kapasitesine göre et kesiminin yapılacağı kurumun besicilik yapılan yere uzaklığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kaliteli yemleme yapmak fiyatı artırdığı için eksi gibi görülse de hayvandan kaliteli verim alınabilmesi için çok önemlidir. Besicilik fiyatlarına göre ürünün kalitesi değişmektedir. Besicilik yapılan yerdeki hayvanların yerli ya da ithal olup olmaması da tabi ki fiyatları etkileyen faktörlerden birisidir. Eğer besi yaptırılacaksa bütün bu saydığımız kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Fiyatın düşük olması için bu tarz önemli konular göz ardı edilmek istenebilir. Ancak kalite ucuza satın alınabilecek bir şey değildir. Özellikle bilgili besicilerin bu iş için kurdukları büyük tesislerde besiye çekilen ve her türlü denetimin sağlandığı, yemlemenin hayvan bakımının düzenli yapıldığı ve raporlandığı her şeyin devletin yasaya göre uygun gördüğü kurallara bağlı kalarak yapıldığı kurumların kalitesinin de yüksek olması nedeniyle elbette fiyatta yükselme olacaktır. Ancak kaliteli hizmet almak ve aldığınız üründen yüksek verim almak istiyorsanız önceliğiniz fiyat olmamalıdır.